OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 12/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) luo toteuttajilleen tilaisuuden kehittää oman korkeakoulun ohjausta. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme hankkeen toteuttajiin Haaga-Heliassa, jossa hanketoiminta ja koko korkeakoulun ohjausprosessin uudistaminen kietoutuvat toisiinsa. Haagahelialaiset ovat näkyvästi mukana myös hankkeen muissa toimenpiteissä.

Haaga-Helian hanketiimi on mukana hankkeen kaikissa teemoissa. Kehitämme Haaga-Helian ohjausprosessia ja pilotoimme tietojenkäsittelyn ja liiketalouden koulutuksissa uudistettuja käytäntöjä. Lisäksi Haaga-Helian asiantuntijoita on tukemassa Xamkin ohjauksen mallien ja palvelujärjestelmän prosessien kehittämistä yhteistyössä muiden hankkeen opettajakorkeakoulujen TAMKin ja HAMKin kanssa. Teimme kyselyn opetus- ja ohjaushenkilöstölle ohjausosaamisesta ja hyödynnämme tuloksia hankkeen aikana esimerkiksi uraohjauskoulutuspilotin toteutuksessa.

Haluamme ohjata opiskelijoita heidän urallaan entistä paremmin muun muassa vahvistamalla ohjaajien uraohjaustaitoja hankkeen muiden opettajakorkeakoulujen kanssa yhdessä toteutettavalla uraohjauskoulutuksella. Sen lisäksi Haaga-Heliaan luotava uusi ohjausmalli yhdenmukaistaa nimikkeitä ja prosesseja koko talossa.

Hanketoimijat tapaat useimmiten Pasilan kampuksella, silloin kun he ovat lähitöissä.

Pikavuoro tulevaisuuden työhön lähtee raiteelta 1. Haaga-Helian junaa kuljettaa Päivi-Katriina. Vauhdissa mukana myös Katariina, Nina, Elina ja Pirjo.

Kuvitus: Tiia Mäkelä

 

Päivi-Katriina Juutilainen on ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja. OTT-hankkeessa hän toimii Haaga-Helian projektipäällikkönä ja vastaa kehittämistoiminnasta yhdessä kollegoidensa kanssa. Päivi-Katriina koordinoi HAMKin ja TAMKin asiantuntijoiden kanssa hankkeen pilottina toteutettavaa uraohjauskoulutusta ja on mukana myös Xamkin ohjauksen kehittämistyössä.

Nina Mäkelä toimii lehtorina ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. OTT-hankkeessa hän on mukana Haaga-Helian ohjausmallin kehittämistoiminnassa ja hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen yhteisen uraohjauskoulutuksen toteutuksessa.

Elina Iloranta työskentelee lehtorina liiketalouden koulutuksessa. Elinan vastuualueeseen kuuluu muun muassa opinto-ohjaajaryhmän vetäminen ja osaamisen tunnistamisen toimintamallien kehittäminen. OTT-hankkeen lisäksi Elina toimii asiantuntijana myös muissa TKI-hankkeissa.

Katariina Kainu työskentelee opinto-ohjauksen lehtorina tietojenkäsittelyn koulutuksessa. Katariina on OTT-hankkeen myötä osallistunut laajasti tietojenkäsittelyn koulutuksen ohjausprosessien ja rakenteiden kehittämiseen.

Pirjo Aura on projektissa hallinnollisena tukena projektipäällikölle ja asiantuntijoille. Osallistuu käytännön järjestelyihin, raportointiin, talouden seurantaan ja viestintään.

 

KIRJOITTAJAT

Päivi-Katriina Juutilainen, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Mäkelä, lehtoria, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta, lehtoria, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katariina Kainu, lehtori, opinto-ohjaaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura, t&k-koordinaattori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan kahdestoista kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat.

Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Suuntana tulevaisuus 20.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Hämeen ammattikorkeakoulu 5.11.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu 2.10.2020

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

 

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon