Sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista on pulaa lähes kaikkialla Suomessa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön
ammattibarometri, syyskuu 2020

  • Ensihoitaja
  • Fysioterapeutti
  • Geronomi
  • Jalkaterapeutti
  • Liikunnanohjaaja
  • Naprapaatti – ainoa Suomessa!
  • Sairaanhoitaja
  • Terveydenhoitaja

Terveyden ja hyvinvoinnin asialla

Haluaisitko työssäsi parantaa ja auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ja toimintakyvystään? Silloin opiskelupaikkasi löytyy näiltä sivuilta!

Ensihoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ovat terveydenhoidon etulinjassa auttamassa ja hoitamassa sairastuneita niin hoitolaitosten ulkopuolella kuin niiden seinien sisälläkin. He myös auttavat ehkäisemään sairauksia.

Naprapaatit, jalkaterapeutit ja liikunnanohjaajat pitävät huolta ihmisten liikkumis- ja toimintakyvystä, kukin omalla tavallaan. Jalkojen hyvinvointi, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa manuaalisen terapian keinoin ja erilaiset liikunta-alan tehtävät tuovat hyvinvointia ihmisten elämään.

Geronomi puolestaan edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä yhdistellen sote-alan ja liikunta-alan menetelmiä.

Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä sekä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä. Alalla työskennellään paljon monialaisissa tiimeissä ja projekteissa.

Alan työllisyystilanne on hyvä. Työpaikkoja on sekä julkisissa terveyspalveluissa sekä yksityisellä sektorilla.

Tutustu koulutuksiin

Katso seuraavat hakuajat

Voit hakea Xamkiin kevään tai syksyn yhteishauissa. Kevään hakuaikoja on kaksi. Tammikuussa haetaan englanninkielisiin koulutuksiin ja maaliskuussa suomenkielisiin koulutuksiin.

Tarvittaessa näiden lisäksi järjestetään lisähakuja.

Katso hakuajat ja -ohjeet

Opiskeluaika antaa pohjan työelämälle

En todella tiennyt, kuinka monipuolisiin, mielenkiintoisiin ja vaikuttaviin tehtäviin jalkaterapeuttina voi päästä.

”Ensimmäisen kesätyöpaikkani jälkeen en ole aktiivisesti koskaan töitä hakenut. Opiskeluaikana sain vinkin sairaalalla vapaana olevasta paikasta opettajilta ja päätin hakea sitä pelkällä CV:llä. Sain paikan.

Vain hyvin hoidetut asiat voivat poikia lisää hyviä asioita.

Opiskelijoille vinkkinä, että kannattaa hoitaa jo opiskeluaikana kaikki mahdollisimman hyvin. Etsii taustat asioille, innovoi ja pyrkii kehittämään. Vain hyvin hoidetut asiat voivat poikia lisää hyviä asioita. Esimerkiksi hyvin hoidettu harjoittelu tarjosi minulle mahdollisuuden unelmieni työhön.”

Opiskelijat ja opiskelijoiksi haluavat: ajatelkaa, innovoikaa ja tehkää töitä oppimisen eteen. Se tuottaa takuulla tulosta!

Ville Nivala, ortoosiasiantuntija, Respecta Oy

Hyvät tilat käytännön harjoitteluun

Terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan koulutuksissa korostuu käytännön osaaminen. Käytännön harjoittelua työelämässä on paljon ja tekemistä opetellaan myös kampusten omissa oppimisympäristöissä.

Minisairaalat, naprapatian lihaskunto- ja tasapainolaboratorio, jalkaterapeuttien klinikka ja pohjallispaja, ensihoitajien Euroopan laajuisesti ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori, fysioterapian testihuone ja kotisimulaatiotila, hoitoluokat…

Tutustu Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksiin virtuaalisesti!

 

Vanhustyön ammattilaisia tarvitaan jatkossa

Koulutuksen liikuntapainotteisuus herätti kiinnostukseni. Koulutuksessa keskitytään sairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan avulla.

Liikunnalla on iso merkitys omassa elämässäni, joten liikuntapainotteisuus innostaa opiskelemaan.

Kiinnostavinta opiskelussa ovat olleet lähijaksot liikuntakeskus Pajulahdessa. Olemme päässeet kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja jousiammusta hiihtoon ja crossfitistä pyörätuolikorikseen. Näitä jaksoja jään kaipaamaan valmistuttuani.

Varsinaisen Pajulahdessa tapahtuvan liikunnanopetuksen lisäksi liikunnalla on oma osansa esimerkiksi kaikilla harjoittelujaksoilla. Tarkastelemme ikääntymistä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja pohdimme, miten liikunnalla saadaan lisää aktiivisia ja hyvinvoivia vuosia suomalaisille.

 

Geronomin tutkinto on vielä uusi ja geronomien osaamista ei vielä täysin tiedosteta. Suomalaisten ikärakenne takaa kuitenkin sen, että vanhustyön ammattilaisia tarvitaan jatkossa.

Ala on jatkuvasti kehittyvä, joten työnäkymät esimerkiksi viiden vuoden päästä ovat varmasti hyvin erilaisten kuin nyt. Tällä hetkellä geronomit saavat esimerkiksi monessa kunnassa luoda itse oman työkuvansa.

Annika Valsti, geronomi (AMK)

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on kestävä hyvinvointi, jossa tutkitaan ja kehitetään dataperustaisia hyvinvointipalveluita, yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta, älykkäitä käyttäjäkeskeisiä ruokapalveluita ja vastuullista matkailua.

Alan projekteissa Xamkin opiskelijoilla on oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Terveysalalla halu uuden oppimiseen ja omaan kehittymiseen on tärkeää

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote tarjoaa Xamkin opiskelijoille mahdollisuuden perusharjoittelusta syventävään harjoitteluun asti.

Essoten opetusylihoitaja Pia Leppäkumpu kertoo, että terveysalalla, joka on ihmissuhdetyötä, korostuvat erityisesti vuorovaikutustaidot. Terveysalalla työnantajat arvostavat työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, samoin kuin aktiivista otetta ja tilannetajua.

”Hyvä ja ammatillinen käytös on ihmisten kohtaamisessa kaiken lähtökohta. Kun nämä taidot ovat kunnossa, on opiskelijan hyvä lähteä kehittämään ammatillista osaamistaan eteenpäin”, hän summaa.

Leppäkummun mielestä terveysalalla työskentelyssä parasta mutta samalla myös rankinta ovat ihmiset ja heidän kanssaan työskentely.

”Työ on antoisaa ja siitä saa itsekin paljon. Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvat luonnollisesti ne parhaat tyypit, joista saa parhaita työkavereita”, Leppäkumpu hymyilee.

Tervetuloa Essotelle harjoitteluun ja töihin!

Lue Piian ajatuksia työelämäyhteistyöstä Xamkilaisesta!

Edullista asumista kampuskaupungeissamme

Opiskelijan rahoista suurin osa hupenee asumiseen. Kampuskaupungeissamme asut edullisemmin kuin monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Sinulla jää siis rahaa muuhun elämiseen!

Esimerkiksi 30 neliön yksiöstä maksat Kouvolassa vuokraa kuukaudessa 360 euroa. Helsingissä maksaisit vastaavasta asunnosta 673 euroa. Kun lasketaan vuokrahinnat 4 vuoden ajalta ja huomioidaan asumistuki, asuminen Kouvolassa säästää neljässä vuodessa 12 699 euroa. Se on 256 euroa joka kuukausi – merkittävä summa muuhun elämään käytettäväksi.

Kuvassa on esitetty yksiön vuokrakustannukset neljän vuoden aikana alueen keskivertohinnoin. Summasta on vähennetty yleinen asumistuki.

Lähteet: Kela, Tilastokeskus ja Savonlinnan osalta Asuntojen hintatiedot.fi -palvelu.

Asuminen Xamk-kaupungeissa

Valitse alan opintoja avoimesta ammattikorkeakoulusta!

Tiesitkö, että voit aloittaa ammattikorkeakouluopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa? Toisen asteen opiskelijana voit opiskella maksuttomasti mitä tahansa Xamkin avoimen AMK:n opintoja. Mikäli olet jo työelämässä tai etsit työpaikkaa, voit opiskella verkko- tai monimuoto-opintoja työn ohella edulliseen hintaan 12 euroa opintopisteeltä. Mikäli myöhemmin aloitat tutkinto-opiskelijana Xamkissa, hyväksiluetaan avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoasi.

Avoimen AMK:n sivuille

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin sosiaali- ja terveysalalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610