Hanki ylempi AMK-tutkinto Master Schoolissa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 23 ylempää AMK-tutkintoa toteutetaan Master Schoolissa.

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tule kouluttautumaan oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankkimaan itsellesi ammatillinen yhteistyöverkosto ja saamaan tukea urapolkusi rakentamiseen.

Ylemmät ammattikorkekoulututkinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Xamkissa työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Tämä työkokemus voi olla alalta, jolle ollaan hakemassa tai alalta, jolta opistoasteen tutkinto on.

Syvennä oman alan asiantuntijuuttasi ja kehitä johtamistaitojasi

Opinnot antavat valmiuksia oman työn tutkivaan kehittämiseen ja johtamiseen työyhteisössä sekä toimialan uudistamiseen.

Opintojen aikana laajennat yhteistyöverkostoasi Master Schoolissa opiskelevien sekä oman alasi että muiden alojen ammattilaisiin. Opinnoissa on mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Rakenna oma urapolkusi

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Tarjolla on tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Voit valita näistä kaikille yhteisistä opinnoista itseäsi kiinnostavia opintojaksoja 10 – 30 opintopisteen verran.

Ylempi AMK-tutkinto = ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden tehtävään tai julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempään amk-tutkintoon opiskelemaan voivat hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Kuvaaja : Aki Loponen, Loma Graphics Oy 2016

Voit suorittaa opinnot työn ohessa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutta soveltaa opiskelussa oppimiasi tietoja ja taitoja työelämälähtöisen, oman ammattialan ongelman raitkaisussa ja osoitat myös valmiutta toimia asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämähtöinien kehittämistyö, joka liittyy useimmiten oman työyhteisön kehittämiseen.

Opiskele työn ohessa

Master Schoolin opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö. Voit itse valita opiskelusi suunnan, sillä jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Voit keskittyä uuden oppimiseen

Opinnoissasi voit keskittyä oppimaan niitä asioita, jotka vielä vaativat kehittämistä. Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla:

  • korvaamalla
  • sisällyttämällä tai
  • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Valitse oma koulutuksesi

 

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä
Share This